Dalarna bildar region 2019

Arkivbild. Göran Carlsson, projektledare för regionbildning 2019. I de första diskussionerna om regionbildning ingick fler län men i slutänden blev Dalarna själv. Foto: Lotta Bergstrand.


Den 19 juni beslutade riksdagen att Dalarna får bilda en egen region. Den 1 januari 2019 är den nya organisationen igång som ska ansvara för Dalarnas hälso- och sjukvård, folkhälsa, kompetensförsörjning, folktandvård, kollektivtrafik, kultur och bildning och regional hållbar utveckling och tillväxt.

Advertisements

– Det har hela tiden funnits en stor politisk enighet i Dalarna kring vår regionbildning och nu fanns en sådan också i riksdagen. Det var ett glädjande men väntat beslut, säger Gunnar Barke (S), landstingsstyrelsens ordförande via ett pressmeddelande.

Ny organisation
Det var i september 2017 som Landstinget Dalarna ansökte till regeringen om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret och bilda en egen region i Dalarnas län. Ansökan har nu beviljats.

Advertisements

Landstinget Dalarna och Region Dalarna bildar tillsammans en helt ny regionorganisation, där också Länsstyrelsen Dalarnas verksamhet inom regional utveckling kommer att ingå. På så sätt samlas nu alla frågor som rör det regionala utvecklingsansvaret i samma organisation. Landstinget Dalarna menar att syftet med sammanslagningen är att stärka kopplingen mellan hälsa, välfärd och tillväxt.

Direktvalda personer
Det som kommer att ansvara för Dalarnas övergripande frågor organiseras i ett fullmäktige med ett helhetsansvar för regionens utveckling och framtid. Regionen övertar även beskattningsrätten.

Advertisements

– Vi är redan långt framme i vårt förberedelsearbete för att en ny region ska kunna starta sitt arbete fullt ut den 1 januari 2019. Vi ser nu fram emot att ta ett större ansvar över den regionala utvecklingen, säger Gunnar Barke (S).


Delningar
Delningar