Dala Energis planer för fiber i Säters kommun 2017-2018

Dahladers Väg på Åsen i Säter är ett av de mindre villaområden som får fiber 2018. Foto: Lotta Bergstrand.

Dala Energi bygger ut fiber i Säters kommun. Under 2017 och 2018 planerar de för fler nya anslutningsområden. Större områden med 250 hushåll till mindre villaområden om endast 10 hushåll får fiber.

Advertisements

– Just nu pågår fiberanslutning i Naglarby, Storhaga och Gruvby. Projektet blir klart i oktober, säger Peter Nygård på Dala Energi, kontaktperson för fiberutbyggnad i Säters kommun.

Större projekt med bidrag från landsbygdsprogram – Gussarvshyttan
Projekt Gussarvshyttan är området från Rasjön via Yttersätra, Översätra upp mot Pingbo med omnejd. Totalt berörs 250 hushåll.

Advertisements

– Här har vi fått ett bidrag och planerar just nu för byggnation 2018. Allt kommer inte att hinna bli klart under 2018, säger Peter.

Amshyttan – Myckelbyn

Området tillhör Säter trots att det ligger i Hedemora kommun. Byggnationerna sker i samråd med Hedemora Energi. Säljkampanjen startar 2018.

– Området är delvis förberett sen tidigare och vår plan är att börja säljkampanjen under 2018, säger Peter Nygård.

Advertisements

Arkhyttan
Dala Energi har utfört säljkampanj i Arkhyttan. Totalt har cirka 100 hushåll fått förfrågan.

– Vi tittar nu på våra investeringsbeslut, tanken är att vi ska bygga fibernätet under 2018, berättar Peter.

Bispberg
I Bispberg är säljkampanjen planerad att vara klar 2018.

Bispbergshyttan
I Bispbergshyttan pågår säljkampanj. Drygt 80 hushåll har fått erbjudande om fiberanslutning.

– Planen för Bispbergshyttan är att vi ska börja bygga under 2018, säger Peter.

Fäggeby-området
Dala Fäggeby benämns området som omfattar Uppbo, Nedernora, Anstahyttan, Djupdalarna med omnejd.

– Här har vi sökt bidrag via landsbygdsprogrammet för att bygga. Det ligger hos länsstyrelsen för beslut. Och det innebär att säljkampanjen startar 2018, säger Peter.

Våbäck
Våbäck som omfattar cirka 15 hushåll ligger enligt Dala Energi inklämt mellan två områden. Säljkampanj har genomförts.

– I Våbäck vill vi börja bygga men vi har inte tagit beslut än. Vi vet inte när vi kan börja, säger Peter.

Yttre Heden
Cirka 70 hushåll har fått erbjudande och säljkampanjen är klar i dagarna.

– Vi sitter med våra investeringsbeslut för hela Dala Energi och vår förhoppning är att vi kan bygga 2018 men vi har inte tagit beslut än, berättar Peter.

Kyrkbyn
Dala Energi tittar även på att bygga ut fiber i Kyrkbyn med omnejd. Idag finns inga beslut om när utbyggnaden kan ske. Ambitionen är att komma igång 2018-2019.

– I samband med all fiberutbyggnad så ser vi samtidigt över elnätet. Vi tittar på möjligheter att förbättra genom att till exempel förlägga luftledning i backen, den översynen gör vi i samtliga projekt, berättar Peter.

Mindre utbyggnader vid exploatering
Peter berättar att Dala Energi ständigt utvecklar områden som exploateras. Till exempel vid kommunens nya villaområde Odalsmannen i centrala Säter. Här är det förberett med slang. Ett annat exempel är vid Dahlanders Väg på Åsen, där kommunen nu bygger nytt LSS-boende, där byggs fiber även för ett 10-tal villor under 2018.

 

 

Delningar
Delningar