BUP klarar kraven i vårdgarantin

Barn- och ungdomspsykiatrin i Borlänge. Foto: Lotta Bergstrand.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Dalarna, BUP, har länge kämpat med väntetider och för första gången på länge så lever de upp till vårdgarantin när det gäller första besöket.

96 procent fick komma inom 90 dagar, det är över rikssnittet, meddelar Landstinget Dalarna.

Advertisements

– Vi ser att det arbetet vi har gjort nu börjar ge resultat, säger Anna Ståhlkloo, verksamhetschef på BUP, Landstinget Dalarna, via ett pressmeddelande.

Fler patienter
Under en tioårsperiod har antalet aktuella patienter i BUP Dalarna ökat markant från 2 100 patienter till cirka 3 000. I kombination med att inflödet av remisser ökat med 20 procent under 2016 har antalet anställda minskat. Det har lett till långa väntetider, både till första besök och till behandling.

Advertisements

Insatser
Landstinget Dalarna har gjort fler insatser för att minska väntetiden. Bland annat har BUP frigjort mer tid för patientbesök och behandling genom att delar av verksamheten har centraliserats och förlagts i Falun. I Falun har ett akutteam inrättats. Akutteamet samordnar insatserna runt patienten och vid behov kan patienten erbjudas en insats upp till tre samtal, det vill säga innan fortsatta insatser vid öppenvårdsmottagning tar vid.

– Vi har både rekryterat nya medarbetare samt arbetat med olika förändrings- och förbättringsarbeten, säger Anna Ståhlkloo.

Advertisements

Pågående förbättringar
Ett förbättringsarbete pågår gällande tillgänglighet till insatser och behandling. Barn och ungdomar med ADHD och autism är en stor patientgrupp som behöver stöd från BUP. Här har BUP samlat insatserna i en gruppkatalog för hela länet och satsat på ett utbud av olika gruppinsatser.

 

 

Delningar
Delningar