Bara de som äger en bebyggd tomt får grilla

Om du äger en bebyggd tomt får du grilla. Foto: Lotta Bergstrand.


Räddningstjänsten Dala Mitt har tagit beslut om att ge fastighetsägare dispens från det grillförbud som länsstyrelsen beslutat om för Dalarna. Offentliga grillplatser är det fortfarande förbud att grilla eller elda i.

Beslutet om att tillåta fastighetsägare att grilla på egen tomt togs i slutet av förra veckan av Räddningstjänsten Dala Mitt. Det länsövergripande beslut som Länsstyrelsen Dalarna har tagit om skärpt förbud mot eldning i Dalarna medger möjlighet för kommuner att ge lokala dispenser. Fastighetsägarnas dispens för grillning gäller tills annat beslut fattas.

Advertisements

Fastighetsägare får grilla
I beslutet förtydligas att fastighetsägare får elda för matlagning (grillning) och att detta ska undantas från länsstyrelsens tillfälliga föreskrifter. Men det är bara den som äger fastigheten som får grilla.

”Med egen tomt avses trädgård och liknande som ägs av den som utför grillningen. Grillning på ej bebyggd tomt och liknande omfattas ej av detta undantag.”

Advertisements

Särskilt anordnade grillplatser
Offentliga, särskilt anordnade grillplatser, omfattas inte av undantaget. Här råder fortfarande förbud.

”Grillning i skog och mark samt offentliga grillplatser och liknande omfattas ej av undantaget och kommer ej att beviljas enskilda undantag”, förtydligar Räddningstjänsten Dala Mitt i sitt beslut.

Advertisements

Beslutet om undantag för fastighetsägare gäller för kommunerna Falun, Borlänge, Säter och Gagnef.


Delningar
Delningar