Avtal för nytt bostadsområde vid Ljustern

Området ovanför Hundbadet blir bostadsområde. Foto: Lotta Bergstrand.


Säters kommun har beslutat att uppdra till kommundirektören att teckna markanvändningsavtal med Hultqvists Fastigheter AB. De avser att exploatera området Präst källan vid Ljustern i Säter.

Det var vid kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen som kommunen beslutade att gå vidare med Hultqvist Fastigheter AB angående exploatering av del av fastigheten Säter 4:5.

Advertisements

– Tanken är bostadsrätter med villakänsla, säger Katarina Hultqvist som är VD på Hultqvist Fastigheter AB, tidigare till tidningen.

Nytt bostadsområde
Hultqvist Fastigheter AB har presenterat ett gestaltningsförslag för kommunen som resulterade i att de går vidare i planerna för att påbörja byggnationen av området.

Advertisements

Bostadsrätter med sjöutsikt planeras i centrala Säter. Foto: Lotta Bergstrand.

Avtal
I det fortsatta arbetet ska kommunen teckna markanvisningsavtal med exploatören som sedan ska kunna övergå till en marköverlåtelse. Området ska detaljplaneläggas. Kommundirektören Pär Jerfström fick i uppdrag att teckna markanvisningsavtal.

Advertisements
Delningar
Delningar