Äventyret har gott resultat på luftkvalitén

God luftkvalité på förskolan Äventyret i Säter. Foto: Lotta Bergstrand.


Förskolan Äventyret fick stängas på grund av kemikalier i inomhusluften. Säters kommun har gjort åtgärder och nu visar uppföljande mätning gott resultat.
Det var i december 2016 som kommunen började utreda inomhusluften på den nya förskolan Äventyret i Säter. Personalen hade larmat på hösten 2016 att luften var torr och att de kände sig trötta och fick huvudvärk. Förskolan fick stängas på grund av luftproblem 2017. Skolan fick tillfälligt flyttas till andra lokaler under tiden som kommunen åtgärdade problemet.

Advertisements

Uppföljande mätning
Kommunen har gjort uppföljande prover för att säkerställa att de åtgärder som gjordes fungerade väl. Säters kommun meddelar att proverna visar gott resultat där halterna av kemiska ämnen understiger gränsvärden.

Analys
IVL Svenska Miljöinstitutet har utfört mätningen som är daterad den 10 april. Säters kommun menar att halterna av kemiska ämnen understiger de praktiska totalgränsvärden som finns.

Advertisements

Läs tidigare artiklar:
Verksamheten i förskolan Äventyret flyttas under sanering
Kemiska ämnen i luften på förskolan Äventyret
Förskolan Äventyret utreds för dålig inomhusluft

 

Advertisements
Delningar
Delningar