Åsenvägen blir trafiksäkrare

Kjell-Inge Grundström och Joacim Grundström, KJ Bygg AB, färdigställer trafiksäkerhetsåtgärder på Åsenvägen. Foto: Lotta Bergstrand.

Trafiksäkerhetsåtgärderna på Åsenvägen i Säter blev klara igår. Två stycken avsmalningar och en ny gång- och cykelväg gör Åsenvägen säkrare för gång- och cykeltrafikanter.
Ombyggnationen av Åsenvägen har pågått sedan hösten 2016 och blev klar igår. Säters kommun meddelar att syftet med en timglashållplats är dels hastighetsdämpning med hänvisning till avsmalningen dels en trafiksäkerhetsåtgärd med hänvisning till att busspassagerare kan stiga ur och kliva på bussen utan passerande fordonstrafik.

Advertisements

Säkrare passage
Gång- och cykelvägen från Fabriksgatan till Åsen är helt ny. Far och son Kjell-Inge och Joacim Grundström har lagt om vägen och gjort ett fint underarbete så att inte asfalten ska bukta någonstans.

– Vi har gjort en avsmalning av Åsenvägen så att hastigheten ska sänkas. Vi har också flyttat gång- och cykelvägen som går mot Fabriksgatan ett tiotal meter. Det var en farlig väg att gå över men nu är det säkrare, säger Joacim Grundström, KJ Bygg AB.

Advertisements

 

 

Delningar
Delningar