Annonsera

BLOGGEN – Lokaltidningen i Säter har i snitt mellan 2000-3000 läsare/lyssnare/tittare dagligen. 14 000-21 000 i veckan.
Vi har för närvarande ett begränsat antal annonsplatser för lokalannonser. För er som önskar helårslösning eller andra lösningar, storlek, kan offert begäras här info@lbmultimedia.se

Annons sidhuvud
728 x 90, 2200 kr/ vecka
728 x 180, 4400 kr/ vecka

Annons “ruta”
300 x 295, 1500 kr/ vecka

Annons innan text artikel
728 x 180, 4400 kr/ vecka

Annons under artikel
728 x 90, 1800 kr/vecka
728 x 180, 2200 kr/ vecka

Annons sidfot
728 x 90, 1500 kr/vecka

Annonsvillkor:
Pixel-storlekar: anges ovan.
Fil-format: GIF, JPEG eller PNG.

Native Advertising
Annonsmärkt redaktionell text.

Vi erbjuder även nativeannonsering; en annonsmärkt artikel som ligger integrerad i det övriga redaktionella flödet på tidningen. Nativeartikeln syns på startsidan 7 dagar och är delningsbar och sökbar som övriga artiklar.

Artikeln utformas så att användaren upplever den som en naturlig del av plattformen och får gärna innehålla en positiv nyhet eller historia om er verksamhet.
Pris: 6000 kr/vecka. Vid längre annonsering begär offert.

Boka din annons här: info@lbmultimedia.se
Alla priser exklusive moms.

————–
Annonspolicy
Antagen av styrelsen LB Multimedia AB 2017-01-05.

BLOGGEN – Lokaltidningen i Säter är en lokal webbtidning som vänder sig till samtliga medborgare boende i Säters kommun eller har anknytning till Säters kommun.

BLOGGEN – Lokaltidningen i Säter låter sig styras och ledas av en extra starkt etiskt kompass vad gäller innehållet därför har företaget LB Multimedia AB som äger tidningen upprättat denna annonspolicy. Tidningen har ett viktigt informations- och nyhetsvärde för våra läsare och allt införande sker enligt sedvanlig pressetik.

BLOGGEN – Lokaltidningen i Säter har en fri och obunden hållning till annonsörer och deras produkter.

Inskränkningar i rätten att annonsera:

  • Annonsering ska ske enligt svenska lagar och författningar.
  • Ansvarig utgivare förbehåller sig att ensam ha rätten att besluta om vilken annonsering som accepteras och också vilken som avvisas.
  • All annonsering som är sexistiskt, rasistiskt, etniskt-, religiöst- eller sexuellt diskriminerande är förbjuden.
  • Alltför dominerande annonsering vid enstaka tillfällen eller över tid kan nekas.
    Politiska partier och organisationer som saknar en uttalad demokratisk grundsyn och human människosyn nekas att annonsera. Bedömningar av annonsernas innehåll görs från fall till fall. Så snart en annons med tveksamt innehåll når tidningen skall ansvarig utgivare göra en bedömning. Slutligt ansvar för införande av annonser i tidningen har ansvarig utgivare.

——————