1 juni får länsstyrelsen ansvaret för att omhänderta djur

Länsstyrelsen kommer att sköta de praktiska delarna vid omhändertagande av djur. Foto: Lotta Bergstrand.

Länsstyrelsen Dalarna tar över ansvaret från polisen för att omhänderta djur från och med 1 juni. Det blir länsstyrelsen som sköter de praktiska delarna som till exempel infångande, transport till djurhem, avlivning och försäljning.

Advertisements

– Djurskydd är redan idag en viktig fråga hos oss på länsstyrelsen och även om nya uppdrag alltid innebär nya utmaningar så är vi förberedda på att ta över polisens uppgifter, säger Joakim Önnemar, djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Dalarnas län via ett pressmeddelande.

Ny uppgift
Anledningen till att uppgiften flyttas till länsstyrelsen är att regeringen vill renodla polisens arbetsuppgifter. Det blir länsstyrelsens djurskyddshandläggare som handlägger de nya arbetsuppgifterna och sköter kontakterna med de leverantörer som anlitas för transport och uppstallning av omhändertagna djur.

Advertisements

– Hundägare vars hund orsakar eller riskerar att orsaka avsevärda olägenheter eller skada på människor eller andra djur kommer att utredas av oss på länsstyrelsen. Nu får vi ansvaret att besluta om till exempel koppeltvång eller munkorg på hunden, om hunden ska omhändertas, avlivas, eller förbjuda olämpliga hundägare att ha hund, säger Joakim Önnemar.

Polisen har fortfarande en roll
Om länsstyrelsen bedömer att det finns risk för att det ska uppstå en hotfull situation eller att myndighetens personal hindras vid omhändertagandet kommer polisen även fortsättningsvis att närvara. Dessutom har polisen möjlighet att omedelbart omhänderta djur med stöd av tillsynslagen och djurskyddslagen. Det går alltså att kontakta polisen efter 1 juni för akuta ärenden utanför kontorstid då länsstyrelsen inte håller öppet, meddelar Länsstyrelsen Dalarna.

Advertisements


Delningar
Delningar